Saygıdeğer Meslektaşlarımız,

Bu yıl Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi ev sahipliği ve EPÖ-DER işbirliği ile 26-28 Ekim 2017 tarihlerinde Muğla’da gerçekleşecek olan 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi’nde sizleri ağırlamaktan ve aramızda görmekten onur ve mutluluk duyacağız.

Kongre teması Temel Eğitimde Program Çalışmaları olarak belirlenmiş ve bu alanda yapılan ve daha önce herhangi bir yerde sözlü/yazılı olarak paylaşılmamış, kavramsal, tasarım, uygulama ve deneysel çalışmaları kapsayacaktır. Bu bağlamda kongre programında, çağrılı konuşmacılara, panellere, sözlü bildirilere ve poster sunularına yer verilecektir.

EPOK-ICCI 2017’ye gönderilen özet metinler hakem değerlendirmesinden geçerek kabul edildiği takdirde, editörlü “Bildiri Özetler Kitabı”nda yer alacaktır.

Siz kıymetli bilim insanlarını üretmek ve paylaşmak için Muğla’ya bekliyoruz.

 

Kongre Eş Başkanları

Prof. Dr. Mustafa Volkan COŞKUN                             Prof. Dr. Özcan DEMİREL

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi                                Eğitim Programları ve Öğretim Derneği

Eğitim Fakültesi Dekanı                                               Yönetim Kurulu Başkanı

Amaç ve Kapsam

  1. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (EPOK-2017) dünyadaki meslektaşlarla uzmanlık, deneyim ve çalışmaların paylaşımına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda kongrenin ana teması Temel Eğitimde Program Çalışmaları olarak belirlenmiştir. Bu ana tema çerçevesinde belirlenen alt temalar aşağıda sunulmuştur:
  • Temel Eğitimde Politika, Model ve Yaklaşımlar
  • Temel Eğitimde Program Geliştirme Modelleri ve Uygulamalar
  • Temel Eğitimde Lisansüstü Eğitim
  • Temel Eğitimde Hizmet İçi Eğitim
  • Temel Eğitimde Yenilik ve Değişimler
  • Temel Eğitiminin Uluslararasılaştırılması
  • Temel Eğitimde Akreditasyon
  • Temel Eğitim Alanında Öğretmen Yetiştirme ve Programlar