Prof. Dr. Süleyman ÇELENK

1948 yılında, Ordu’da doğdu. 1956 yılında ilkokulu, 1964 yılında ortaokulu ve 1967 yılında Perşembe İlk Öğretmen Okulunu bitirerek, çeşitli köy ilkokullarda yedi yıl sürecek sınıf öğretmenliği görevine başladı. Dr. Çelenk, 1978 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Eğitim Bilimleri Bölümünü (önlisans eğitimi) bitirerek Adıyaman ilinde iki yıl sürecek ilköğretim müfettişliği görevine başladı. Bir müddet ortaöğretim kurumlarında rehber öğretmenlik görevinde de bulunan Dr. Çelenk, 1981 yılında Niğde Eğitim Enstitüsü’ne meslek dersleri öğretmeni olarak atandı ve sınıf öğretmeni yetiştirmeye başladı. Bu görevi devam ederken; Dr. Çelenk,  1986 yılında Selçuk Üniversitesi’nde Eğitim Bilimleri alanında lisans, 1988 yılında yine aynı üniversitenin aynı bölüm ve aynı Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans ve 1993 yılında da, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, İlköğretimde Program Geliştirme alanında Doktora eğitimini tamamladı. Dr. Çelenk, 1994 yılında, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümü’ne Yrd. Doç. ünvanı ile atandı ve aynı Bölüm başkanlığına getirildi. 1996 yılında YÖK-Dünya Bankası’nın eğitimi geliştirme projesi çerçevesinde, University of Florida ve Arizona Stade üniversitelerinde gözlem- inceleme ve seminer etkinliklerinde yer aldı. Dr. Çelenk, genelde Eğitim Programları ve Öğretim, öğretmen eğitimi ve Türkçe Öğretimi, özelde de doğrudan uygulama alanında yer bulan İlk Okuma ve Yazma Öğretimi alanı olmak üzere çok sayıda kitap, makale, bildiri ve gazete yazıları yayınladı, konferanslar ve seminerler verdi. Halen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lefke Avrupa Üniversitesi’nde etkin akademik görevine devam eden Dr. Çelenk evli ve iki çocuk babasıdır.

 

Prof. Dr. Tero AUTIO

Dr. Tero Autio kariyerinin ilk dönemlerinde Fin okullarında sınıf öğretmeni olarak, ilerleyen dönemlerinde ise özel öğretmen olarak üniversite hastanesinde çocuk ve genç psikiyatri servisinde, Mesleki Öğretmen Eğitimi Üniversitesinde öğretmen eğitimcisi olarak ve kıdemli okutman olarak üniversitede çalışmıştır. Halen Tampere Üniversitesinde eğitim programları ve öğretmen eğitimi bölümünde profesör olarak çalışmakta ve Talinn Üniversitesinde davetli program teorisi profesörü olarak görev almaktadır. Profesör Autio’nun çalışma alanları Kuzey Amerika, Latin Amerika, Avrupa ve Asya program teorileri ve tarihi, politik teoriler, eğitim politikaları ve öğretmedeki etkileri, doğu ve batı öznellik teorisi üzerinedir. Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Güney Kore, Çin, Hong Kong ve Suudi Arabistan’da program çalışmaları araştırmaları yapmış ve yapmaktadır. Program Çalışmaları Avrupa Derneğinde başkan yardımcısıdır.

 

 

 

 

Prof. Dr. Eero ROPO

Profesör Ropo, Tampere Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapmaktadır. Uzmanlık alanları öğretmen eğitimi, eğitim programları ve öğrenme araştırmaları üzerindedir. Son çalışma konuları anlatıma dayalı öğrenme teorisi, eğitim programında ve okul eğitiminde kimlik ve yüksek öğretnimde ICT kullanımı alanlarında yer almaktadır. Profesör Ropo, orta öğretim öğretmen eğitimi ve öğretmen eğitiminde uluslararası düzeyde yüksek lisans programının başındadır. Pittsburgh Üniversitesinde, Teksas Tek Üniversitesinde ve Vanderbilt Üniversitesinde misafir akademisyen olarak görev almıştır. Halen Nord Üniversitesinde yarı zamanlı görev yapmaktadır.