Önemli Tarihler
Bildiri Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması 1 Mayıs 2017
Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih 30 Temmuz 2017
Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi 31 Ağustos 2017
Kayıt ve Ödeme 1 – 15 Eylül 2017
Kongre Programının Açıklanması 15 – 30 Eylül 2017
Kongre Tarihi 26 – 28 Ekim 2017